Piia Pekkola

Eläinlääkäri

Piia suorittaa laaja-alaista eurooppalaista silmäsairauksien jatkokoulutusohjelmaa ja on tutkintonsa loppusuoralla. Silmäsairauksien diagnoimisen ja hoidon lisäksi tutkinto tähtää silmätarkastuseläinlääkärin pätevyyteen.

Eläinlääkäriksi Piia valmistui 2010. Työurallaan hän on tehnyt paljon päivystystyötä ja toiminut usealla eri klinikalla pieneläinpraktiikan parissa. Erityisinä mielenkiinnon kohteina silmäpotilaiden lisäksi ovat akuutti- ja ensihoito, koirien lisääntyminen ja jalostus. Ammattitaitoa Piia ylläpitää eri osa-alueiden koulutuksissa. Siviilissä Piia harrastaa koiriensa kanssa näyttelyitä ja agilityä.

Piia ottaa vastaan potilaita Paras Kaverissa pari kertaa viikossa.

www.elainlaakaripalvelu.fi